HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

PHONG TRÀO THỂ THAO

Cùng với công việc đi đôi với thể chất, ANT hướng đến một công ty hướng tới " Có Sức khỏe ắt thành công"

     Thời gian qua, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo khoa, phong trào thể dục thể thao  ở công ty ANTA đã có những khởi sắc, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện sức khỏe của nhân viên.

     Xác định TDTT là một trong những hoạt động quan trọng góp phần nâng cao sức khỏe, bảo đảm chất lượng làm việc của nhân viên , Ban lãnh đạo  đã quan tâm tới phong trào TDTT cho nhân viên. Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất trong hoạt động TDTT, nhưng Ban lãnh đạo khoa đã có những phần thưởng khích lệ tinh thần đối với các nhân viên, nhằm tạo điều kiện để nhân viên tham gia thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, ban lãnh đạo còn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia thi đấu các giải của ngành, khu vực.

      Hoạt động TDTT của công ty tạo môi trường sinh hoạt, tập luyện lành mạnh, phù hợp với đặc thù học tập, giúp nhân viên phát huy năng khiếu TDTT; phục vụ phong trào TDTT của công ty; giúp nhân viên rèn luyện kỹ năng thông qua sinh hoạt tập thể, luyện tập, làm việc nhóm.